Đăng vào ngày: 24/06/2022
4.9/5 - (17 bình chọn)

Thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai, bao gồm vị trí tiếp giáp, thông tin kế hoạch sử dụng đất cũng như địa hình của các huyện thuộc khu vực này. Tân Đại Thành đã tổng hợp thông tin quy hoạch cách huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 một cách chi tiết.

1. Bản đồ quy hoạch huyện Long Thành

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN LONG THÀNH TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

2. Bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa

"<yoastmark

 

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TẠI ĐÂY

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

3. Bản đồ quy hoạch thành phố Long Khánh

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch thành phố Long Khánh, Đồng Nai đến năm 2030

4. Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Mỹ

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN CẨM MỸ TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

5. Bản đồ quy hoạch huyện Định Quán

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN ĐỊNH QUÁN TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Định Quán, Đồng Nai đến năm 2030

6. Bản đồ quy hoạch huyện Nhơn Trạch

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN NHƠN TRẠCH TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đến năm 2030

7. Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN TÂN PHÚ TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú, Đồng Nai đến năm 2030

8. Bản đồ quy hoạch huyện Thống Nhất

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN THỐNG NHẤT TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Thống Nhất, Đồng Nai đến năm 2030

9. Bản đồ quy hoạch huyện Trảng Bom

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN TRẢNG BOM TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Trảng Bom, Đồng Nai đến năm 2030

10. Bản đồ quy hoạch huyện Xuân Lộc

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN XUÂN LỘC TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đến năm 2030

11. Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu

"<yoastmark

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN VĨNH CỬU TẠI ĐÂY

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đến năm 2030

4.9/5 - (17 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn