5/5 - (2 bình chọn)

Quy hoạch thường được xây dựng theo chiến lược phát triển của một vùng lãnh thổ hay một ngành, một lĩnh vực theo thời gian, là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn và trung hạn. Trong bài viết này, Tân Đại Thành Group chia sẻ đến bạn thông tin về bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/10000.

1. Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/10000 là gì ?

Bản đồ quy hoạch theo tỷ lệ 1/10000 là tỉ số giữa một khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách thực địa. Chỉ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất, nghĩa cứ 1cm trên bản đồ bằng với 100m thực tế.

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/10000
Bản đồ quy hoạch theo tỷ lệ 1/10000

Bản đồ quy hoạch này thường được dùng trong công tác quy hoạch ruộng đất, quản lý ruộng đất, khảo sát các phương án quy hoạch thành phố, dùng để chọn các tuyến đường sắt và đường ôtô, làm cơ sở đo vẽ thổ nhưỡng thực vật, thiết kế các công trình thủy nông… Đây cũng là cơ sở địa lý thành lập các bản đồ chuyên đề tỉ lệ lớn và trung bình.

2. Ý nghĩa

  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố thuộc tỉnh, thị xã: Là cơ sở lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thị trấn: Là cơ sở lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của đô thị mới: Là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung trong đô thị mới.

3. Vì sao cần có bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/10000?

Bản đồ quy hoạch là một trong những tài liệu bắt buộc phải có khi lập đồ án quy hoạch của một khu vực hay lĩnh vực nào đó. Tùy theo từng chức năng, nhiệm vụ của quy hoạch như quy hoạch chung,quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết mà các bản đồ được quy định theo tỷ lệ tương ứng.

Bản đồ quy hoạch thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 theo tỷ lệ 1/10000

Theo luật quy hoạch 2017, bản đồ quy hoạch là sự sắp xếp, phân bổ không gian về các hoạt động kinh tế xã hội, sự phát triển của cơ cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên của một vùng khu vực, lãnh thổ được xác định.

Bản đồ quy hoạch này giúp người xem có thể xác định, định hướng được nên sử dụng các khu đất nào với mục đích cụ thể là gì hay có những phương hướng quy hoạch phát triển như thế nào. Đây cũng là cơ sở dựa vào đó để có thể lập các kế hoạch, dự án đầu tư hạ tầng cụ thể và chi tiết hơn trong khu vực.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 là gì?

4. Thời hạn quy hoạch 

Thời hạn quy hoạch của bản đồ quy hoạch theo tỷ lệ 1/10000 là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch.

  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố thuộc tỉnh, thị xã có thời hạn 20 đến 25 năm.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thị trấn có thời hạn 10 đến 15 năm.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của đô thị mới có thời hạn 20 đến 25 năm.
5/5 - (2 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn