5/5 - (2 bình chọn)

Các loại bản đồ quy hoạch theo tỷ lệ 1/50000, 1/2000, 1/500,… có nhiệm vụ và ý nghĩa riêng được quy định cụ thể trong Luật Quy hoạch đô thị 2009. Các bản đồ này có ảnh hưởng cực kì lớn đến sự phát triển của thị trường bất động sản và đời sống của người dân trong khu vực có quy hoạch. Sau đây Tân Đại Thành Group giải thích rõ về bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 cho mọi người hiểu rõ.

1. Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 là gì ?

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 là tỉ số giữa một khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách thực địa. Chỉ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất, nghĩa cứ 1cm trên bản đồ bằng với 5km thực tế. Nó còn mang tính chất định hướng, khu vực này, khu vực kia sẽ làm gì nhưng độ đúng chuẩn của bản đồ quy hoạch này nó rất thấp tỷ lệ sai số rất cao.

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 (Ảnh minh họa)
Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 (Ảnh minh họa)

Bản đồ quy hoạch này chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn sơ khai lập dự án, thường được sử dụng cho mục đích quản lý và lập thiết kế tổng thể của nhiều ngành như giao thông, địa chất. Cơ quan sử dụng nhiều loại bản đồ này là các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan nhà nước có liên quan đến công tác lập thiết kế, quy hoạch tổng thể lớn thuộc các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, địa chất khoáng sản, giao thông vận tải, mạng lưới ngành điện, viễn thông….

2. Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000

Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương, bản đồ này có ý nghĩa là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trong đô thị.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000 là gì?

3. Thời hạn quy hoạch

Thời hạn quy hoạch của bản đồ quy hoạch này là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch.

Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương có thời hạn 20 – 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.

Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50000
Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50000

4. Sự khác và giống nhau giữa bản đồ 1/50000 và 1/25000

Khác nhau:

  • Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/50000 là đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương.
  • Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000 là đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, đô thị mới.

Giống nhau:

  • Đều có nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị.
  • 2 loại bản đồ này phải xác định được tính chất, vai trò của đô thị, yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị ở trong nội thị và ngoại thị; yêu cầu đánh giá kiểm tra môi trường chiến lược.
5/5 - (2 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn