4.3/5 - (6 bình chọn)

Dự án khu công nghiệp Cù Bị là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được định hướng đến năm 2030 sẽ hoàn thành. Ở thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang gấp rút triển khai khảo sát, lập kế hoạch để sớm đưa dự án vào thi công.

Cập nhật thông tin quy hoạch khu công nghiệp Cù Bị
Cập nhật thông tin quy hoạch khu công nghiệp Cù Bị

1. Hiện trạng công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1.1 Khu công nghiệp

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 169 khu công nghiệp đã được đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp đến năm 2020 với tổng diện tích khoảng 9.052 ha, trong đó có 14 khu công nghiệp đã được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, còn khu công nghiệp Long Sơn chưa được lập quy hoạch và khu công nghiệp Vạn Thương đã lập quy hoạch phân khu nhưng chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ HD chỉ mới được bổ sung và chưa thành lập.

Có khoảng 13 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ trong hàng rào và thu hút các dự án sản xuất và dịch vụ. Trong đó có 6 khu công nghiệp đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 7 khu công nghiệp đang được triển khai, có 5 khu công nghiệp đã hoàn thành giải phóng 100% mặt bằng.

Đến cuối năm 2021, diện tích đất đã cho thuê để đầu tư các dự án sản xuất, dịch vụ của 13 khu công nghiệp là 3235,2 ha/5111,49 ha đất công nghiệp – dịch vụ, tỷ lệ là 63,29%. Trong đó, tại 4 khu công nghiệp là Phú Mỹ 1, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2 và Đá Bạc, tỷ lệ lấp đầy là 100% diện tích quy hoạch đất công nghiệp – dịch vụ.

Riêng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 sẽ được quy hoạch mở rộng diện tích thêm 110 ha và sẽ không thành lập mới như khu công nghiệp độc lập. Khu công nghiệp – đô thị HD ngụ tại xã Hắc Dịch được quy hoạch với diện tích là 450 ha theo quy định tại khoản 3, điều 2, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, diện tích KCN trong khu công nghiệp – đô thị HD sẽ không ít hơn 337,50 ha. Cả 2 KCN này đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam.

Tính đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 481 dự án còn hiệu lực. Trong đó, số dự án trong nước là 231 dự án và 250 dự án nước ngoài. Năm 2020, các dự án khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo ra 354.081 tỷ giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu đạt 3560 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 5259 triệu USD; nộp cho ngân sách nhà nước khoảng 670 triệu USD; thu hút hơn 3000 lao động đến làm việc và tạo việc làm trực tiếp cho trên 60.000 lao động.

Xem thêm: Tầm quan trọng của dự án đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu

Hiện trạng khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trạng khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1.2 Cụm công nghiệp

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 14 cụm công nghiệp và sắp được bổ sung thêm 2 cụm công nghiệp mới đó là Chế biến hải sản Lộc An, Chế biến hải sản Bình Châu, Chế biến thực phẩm Long Phước. Trong đó, 2 cụm công nghiệp chế biến hải sản là Lộc An và Bình Châu được tỉnh thành lập nhằm di chuyển các cơ sở chế biến thủy sản nằm phân tán tại các huyện, thành phố giáp biển. Còn cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Long Phước được tỉnh thành lập nhằm di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Trong số các cụm công nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có:

 • 08 cụm công nghiệp do doanh nghiệp ngoài nước làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng bao gồm: Hắc Dịch 1, Hắc Dịch 2, Tóc Tiên, Hồng Lam, Ngãi Giao, Boomin Vina.
 • 06 cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư gồm Chế biến hải sản Bình Châu, Chế biến hải sản Lộc An, Chế biến thực phẩm Long Phước, Long Hương 2, Phước Thắng, Bến Đầm.
 • Cụm công nghiệp Hòa Long được chia làm 2 phần. Phần 1 diện tích khoảng 15,9 ha được UBND tỉnh giao cho TP. Bà Rịa đầu tư nhằm phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, phần còn lại khoảng 29,1 ha được giao cho Doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng.
 • 02 cụm công nghiệp là Tân Phước và Phước Tân đến hiện tại vẫn chưa có chủ đầu tư.

Hiện tại, có 12 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong đó có 6 cụm công nghiệp đã hoàn chỉnh và 6 cụm công nghiệp vẫn đang đầu tư. Vẫn còn một số cụm công nghiệp chưa thể kết nối được với hạ tầng thoát nước thải chưng của khu vực, lý do là vì hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ.

Xem thêm: Chi tiết thông tin quy hoạch khu công nghiệp Phước Bình, huyện Long Thành

Hiện trạng cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trạng cụm công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Quy hoạch công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030

2.1 Khu công nghiệp

Về quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thực hiện cụ thể như sau:

 • Tiếp tục quy hoạch và thành lập 2 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam là Khu công nghiệp Vạn Thương và Khu công nghiệp – đô thị HD.
 • Bổ sung và quy hoạch thêm 4 khu công nghiệp mới bao gồm: Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 mở rộng, Khu công nghiệp Cù Bị, Khu công nghiệp – Đô thị Xà Bang, Khu công nghiệp – Đô thị Bình Ba tại huyện Châu Đức.
 • Đưa khu công nghiệp dầu khí Long Sơn ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam và chuyển đất khu công nghiệp này sang đất công nghiệp các công trình trọng điểm quốc gia.
 • Không đăng ký quy hoạch đối với 2 khu công nghiệp là Đá Bạc 2 và Đá Bạc 3, diện tích đất dự kiến quy hoạch 2 khu công nghiệp này được chuyển sang đất năng lượng tái tạo nên sẽ không đăng ký đưa vào quy hoạch.
 • Không đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp là Đất Đỏ 2, Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Xuyên Mộc do vị trí nằm trong vùng xanh – vùng cân bằng sinh thái, nhằm đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ vùng phát triển du lịch ở ven biển và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
 • Không đưa khu công nghiệp Phước Hòa vào quy hoạch do nằm tại trung tâm thị xã Phú Mỹ, vị trí này nên ưu tiên xây dựng trung tâm dịch vụ logistics hoặc phát triển đô thị mới.

Ngoài các khu công nghiệp, trong giai đoạn 2021 – 2030, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ triển khai các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm của quốc gia như: Mở rộng Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, Trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3 (theo quy hoạch của Chính phủ)… với quỹ đất phát triển công nghiệp khoảng trên 1.000ha.

2.2 Cụm công nghiệp

Về quy hoạch cụm công nghiệp, trên địa bàn tỉnh hiện nay có Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 tọa lạc tại xã Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ đang làm thủ tục chuyển đổi hạ tầng cụm công nghiệp thành khu dân cư. Trên địa bàn xã Hắc Dịch, có Cụm công nghiệp Hắc Dịch 1 đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 64,39% nên còn 8,77 ha đất công nghiệp chưa cho thuê và xung quanh đây còn có 2 Cụm công nghiệp là Boomin Vina và Tóc Tiên với 20,73 ha và 8,34 ha đất công nghiệp chưa cho thuê, tương ứng.

Như vậy, trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn giữ nguyên là 17 với tổng diện tích là 568,75 ha, tăng thêm 16,02 ha.

Xem thêm: Tổng hợp thông tin về dự án sân bay Quốc tế Long Thành

Quy hoạch công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030
Quy hoạch công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030

3. Thông tin quy hoạch khu công nghiệp Cù Bị

 • Tên dự án: Khu đô thị – Công nghiệp công nghệ cao Cù Bị
 • Vị trí: Xã Cù Bị, huyện Châu Đức
 • Quy mô: khoảng 3.000 ha
 • Hiện trạng: Toàn bộ là đất trồng cây cao su
 • Nguồn gốc khu đất: Đất do Công ty Cổ Phần Cao su Bà Rịa quản lý, được UBND tỉnh cho thuê đất để trồng cây cao su.
 • Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 26/10/2020, tập đoàn AMATA đã có văn bản AVN 09-01/2020 gửi tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin lập nghiên cứu dự án đầu tư khu công nghiệp Cù Bị nằm tại huyện Châu Đức.

Trong văn bản có nêu rõ vị trí thuận lợi của Bà Rịa – Vũng Tàu với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, các tuyến cao tốc quốc gia, giao thông đường bộ liên vùng được quy hoạch đồng bộ và đang dần được đầu tư phát triển. Tập đoàn AMATA mong muốn được đầu tư vào Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất chọn vị trí đầu tư dự án khu công nghiệp Cù Bị tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Ngày 19/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 12925/UBND-VP gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND huyện Châu Đức; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về việc tiếp và làm việc với Tập đoàn AMATA về nghiên cứu Dự án đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Châu Đức tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Ngày 17/03/2021, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức có văn bản số 814/UBND-KTHT gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc ý kiến về dự kiến quy hoạch khu công nghiệp Cù Bị trên địa bàn huyện Châu Đức định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Vào quý IV/2021, khu công nghiệp Cù Bị đã đón hai doanh nghiệp lớn trong mảng khu công nghiệp tìm về khảo sát đầu tư, gồm Tập đoàn AMATA (Thái Lan) và Tổng Công ty IDICO – CTCP. Đến ngày 27/7/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận cho CTCP Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức khảo sát, nghiên cứu, đề xuất ý tưởng quy hoạch khu công nghiệp nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Cù Bị, huyện Châu Đức.

Trên đây là tất cả những thông tin quy hoạch chi tiết nhất về dự án khu công nghiệp Cù Bị tại huyện Châu Đức. Mong bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Xem thêm: Tổng quan về các dự án tại khu tái định cư Long Thành

Tân Đại Thành (Tổng Hợp)

4.3/5 - (6 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn