Đăng vào ngày: 13/10/2023
5/5 - (8 bình chọn)

Đề xuất kéo dài giải ngân vốn Chương trình phục hồi đến hết năm 2025

Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của Chương trình cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình đến ngày 31/8/2023 chỉ đạt 33.840 tỷ đồng, tương đương 19,3% kế hoạch vốn. – Đề xuất kéo dài giải ngân vốn Chương trình phục hồi đến hết năm 2025

Đề xuất kéo dài giải ngân vốn Chương trình phục hồi đến hết năm 2025

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Chương trình được đánh giá là còn chậm.

 

1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023:

Nhấn mạnh tình hình thực hiện kế hoạch vốn cho năm 2023 của Chương trình.

Hiện tại, việc thực hiện kế hoạch vốn cho năm 2023 của Chương trình đã đạt chỉ 33.840 tỷ đồng, tương đương 19,3% so với kế hoạch ban đầu mà Thủ tướng giao cho các cơ quan trung ương và địa phương, theo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (Chương trình).

Chiều ngày 12/10, Chính phủ sẽ trình báo cáo này cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lấy ý kiến.

Tổng thể, sau hơn 1,5 năm triển khai, Chính phủ và các cơ quan đã nỗ lực, quyết tâm, và chăm chỉ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao. Họ đã hoàn thành nhiều công việc và đáp ứng một phần yêu cầu và tiến độ theo đánh giá của Chính phủ.

2. Nỗ lực và khó khăn trong triển khai dự án:

Trình bày nỗ lực của Chính phủ và các bộ, cơ quan trong triển khai dự án, cùng với những khó khăn gặp phải.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng lưu ý rằng, đến thời điểm hiện tại, một số chính sách hỗ trợ đã kết thúc hoặc đã sử dụng hết nguồn lực được bố trí, nhưng vẫn còn nhu cầu bổ sung nguồn lực. Một số chính sách khác có nguồn lực lớn, nhưng kết quả thực hiện còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu ban đầu.

Việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Chương trình cũng diễn ra chậm.

Ước giải ngân kế hoạch vốn cho năm 2023 của Chương trình đến ngày 31/8/2023 chỉ đạt 33.840 tỷ đồng, tương đương 19,3% so với kế hoạch ban đầu là 175.217,783 tỷ đồng, được giao bởi Thủ tướng Chính phủ.

Có một số dự án quan trọng về giao thông, đường cao tốc và dự án quy mô lớn đã được triển khai, nhưng do cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, nên tiến độ giải ngân cho kế hoạch vốn từ Chương trình vẫn chưa cao. Ví dụ, dự án Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025 đạt chỉ 31%, đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 đạt 33,6%, đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đạt 7,2%…

Theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội, đã cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ và dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể, vốn được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo trình tự và thủ tục quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công.

3. Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân:

Đề nghị của Chính phủ về việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình đến năm 2025.

Quốc hội cũng đã cho phép bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ và dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong các năm 2024 và 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15, thời gian để giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình chỉ còn đến hết ngày 31/12/2023.

Điều này đặt ra khả năng khó khăn để giải ngân hết số vốn còn lại của Chương trình, đặc biệt đối với các dự án giao thông quan trọng, quy mô lớn, có tính liên vùng đã được bố trí vốn từ Chương trình.

4. Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực:

Chi tiết về việc tập trung chỉ đạo để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực đã được Quốc hội phê duyệt.

Vấn đề xác định số vốn cần thiết:

  • Chính phủ cho biết hiện vẫn chưa thể xác định cụ thể số vốn cần thiết để kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từng dự án.
  • Để sử dụng tối ưu nguồn lực đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và đưa ra ý kiến về việc kéo dài thời gian giải ngân cho kế hoạch vốn của Chương trình đến năm 2025

Đảm bảo linh hoạt và hiệu quả trong triển khai:

  • Để tránh sự gián đoạn trong việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn của Chương trình.
  • Chính phủ cũng đề xuất giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định việc rà soát và xác định số vốn cần thiết cho việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từng dự án.

Cam kết tập trung chỉ đạo và ưu tiên giải ngân:

  • Chính phủ cam kết tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình cho các nhiệm vụ và dự án trong kế hoạch đầu tư cho năm 2024 và 2025.
  • Mục tiêu là đạt hiệu quả tối ưu từ nguồn lực đã được Quốc hội cho phép sử dụng.

Nguồn: https://baodautu.vn/de-xuat-keo-dai-giai-ngan-von-chuong-trinh-phuc-hoi-den-het-nam-2025-d200688.htmlĐề xuất kéo dài giải ngân vốn Chương trình phục hồi đến hết năm 2025

Xêm thêm: Tiềm năng đất nền Phước Bình phía Nam sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành tạo tâm điểm đầu tư

Bất động sản Long Thành là điểm sáng đầu tư

 

5/5 - (8 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn