Đăng vào ngày: 18/05/2022
5/5 - (2 bình chọn)

Trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (F/S), Đồng Nai đề nghị điều chỉnh có đề xuất bổ sung dự án thành phần 6 về đầu tư xây dựng 2 tuyến đường nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông cho sân bay Long Thành.

Phê duyệt đề xuất cho dự án sân bay

 Đồng Nai đề nghị bổ sung dự án thành phần 6 - đầu tư xây dựng 2 tuyến đường tăng cường kết nối giao thông cho sân bay Long Thành. (Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: ACV cung cấp)
Đồng Nai đề nghị bổ sung dự án thành phần 6 – đầu tư xây dựng 2 tuyến đường tăng cường kết nối giao thông cho sân bay Long Thành. (Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: ACV cung cấp)

Theo tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 12-1-2022 của UBND tỉnh, Đồng Nai đề nghị điều chỉnh 9 nội dung so với F/S dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được phê duyệt gồm có:

 • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ Long Thành thành các huyện: Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán và TP.Long Khánh;
 • Điều chỉnh dự án thành phần 1;
 • Điều chỉnh bổ sung diện tích thu hồi đất hạng mục thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và dự án thành phần 5;
 • Bổ sung dự án thành phần 6;
 • Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 22.800 tỷ đồng lên hơn 31.000 tỷ đồng;
 • Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021 thành từ năm 2017 đến hết 2023;
 • Điều chỉnh giảm 2 dự án thành phần 3 và 4;
 • Điều chỉnh vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thành ngân sách NN và ngân sách địa phương;
 • Điều chỉnh khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư được hoàn trả vào ngân sách trung ương thành để lại cho ngân sách địa phương.
 • Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được quy hoạch thực hiện trên diện tích ~ 5.000 ha. Trong đó, Đồng Nai được giao làm CĐT dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đề nghị bổ sung dự án thành phần

Theo quyết định số 487/QĐ-TTg ngày 6-11-2018 về tiểu dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự án là hơn 22,8 ngàn tỷ đồng. Có cấu phần xây dựng gồm:

 • XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (dự án thành phần 1, 2);
 • XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Bình Sơn (dự án thành phần 3, 4) và dự án tái lập hạ tầng ngoài ranh sân bay.
Mạng lưới giao thông kết nối cho sân bay Long Thành
Mạng lưới giao thông kết nối cho sân bay Long Thành

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Đồng Nai đề nghị điều chỉnh nhiều nội dung của F/S dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành để phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, có việc bổ sung dự án thành phần 6 – đầu tư xây dựng 2 tuyến đường 770B và 773 để tăng cường khả năng kết nối giao thông cho sân bay Long Thành.

Theo dự tính, dự án thành phần 6 có tổng nguồn vốn đầu tư là hơn 12.300 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện, Đồng Nai đề xuất được sử dụng hơn 4.100 tỷ đồng tiết kiệm được trong quá trình triển khai thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành; hơn 5.900 tỷ đồng từ nguồn thu tiền SDĐ khu TĐC Lộc An – Bình Sơn. Nguồn vốn hơn 2.200 tỷ đồng còn lại sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

Tính kết nối giao thông cho sân bay Long Thành của 2 tuyến đường

Thông qua việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, đến nay có 9/13 thành viên có ý kiến với tờ trình của UBND tỉnh về những nội dung đề nghị điều chỉnh F/S dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

“Mục tiêu của tỉnh là đúng, 2 tuyến đường này sẽ tạo thêm các lối ra trong quá trình khai thác sân bay Long Thành về sau” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho hay
“Mục tiêu của tỉnh là đúng, 2 tuyến đường này sẽ tạo thêm các lối ra trong quá trình khai thác sân bay Long Thành về sau” – Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho hay

Từ những ý kiến của hội đồng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phải làm rõ thêm tính liên kết vùng của 2 tuyến đường 770B và 773 nhằm tăng tính thuyết phục. “Mục tiêu của tỉnh là đúng, 2 tuyến đường này sẽ tạo thêm các lối ra trong quá trình khai thác sân bay Long Thành về sau” – Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho hay.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét việc tách dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến đường 770B và 773 thành dự án riêng, tách biệt để tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Đồng thời, việc tách riêng dự án cũng sẽ giảm đi các bước điều chỉnh các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến khu tái định cư của sân bay, từ đó tăng thêm tính khả thi khi thực hiện.

Xem thêm: Phương án thi công Sân bay Long Thành trong mùa mưa

Theo Sở GTVT, để kết nối giao thông cho sân bay Long Thành trong quy hoạch hiện chỉ có 2 tuyến đường là T1 và T2. Trong thời gian đầu khai thác, 2 tuyến đường này có thể đáp ứng nhu cầu về kết nối giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài, sẽ bị quá tải khi lượng khách, hàng hóa tăng. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng 2 tuyến đường 770B và 773 góp phần chia sẻ gánh nặng về giao thông kết nối cho 2 tuyến T1 và T2.

Mặt khác, dù không kết nối trực tiếp nhưng cả 2 tuyến 770B và 773 đều có vai trò đảm bảo liên kết vùng và liên kết giao thông cho sân bay Long Thành.

Cụ thể, tuyến đường 770B sẽ tạo liên kết với vùng Tây Nguyên do đây là tuyến đường kết nối với QL20. Trong khi đó, với việc kết nối với QL1, đường 773 cũng sẽ tạo ra sự liên kết với vùng Nam Trung bộ.

5/5 - (2 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn