Đất Sân bay Long Thành – Thửa 7/91 Đất Xã Tân Hiệp

2,200,000,000

1. THÔNG TIN LÔ ĐẤT XÃ TÂN HIỆP

Thửa đất số: 91

Tờ bản đồ số: 7

Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Diện tích: 1143 m2.

Mục đích sử dụng:

  • Đất ở tại nông thôn: 1143 m2.

SỔ RIÊNG, PHÁP LÝ RÕ RÀNG, XÂY DỰNG TỰ DO

Đăng ký Gọi Ngay
058.34.88888
Đăng ký tư vấn