Đăng vào ngày: 01/06/2022
5/5 - (5 bình chọn)

Bản đồ có nhiệm vụ quy hoạch chung áp dụng tỷ lệ khác nhau cho các loại đồ án quy hoạch khác nhau và có ý nghĩa quan trọng nhất định. Sau đây, Tân Đại Thành Group sẽ giải thích rõ về bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000 cho mọi người hiểu rõ.

1. Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000 là gì?

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000
Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/25000 là loại quy hoạch có tính định hướng, thường dùng trong quy hoạch, quản lý ruộng đất, khảo sát các phương án quy hoạch thành phố, dùng để chọn các tuyến đường sắt và đường ôtô, làm cơ sở đo vẽ thổ nhưỡng thực vật, thiết kế các công trình thủy nông…

Bản đồ quy hoạch này thường được sử dụng trong việc công tác quản lý và trong xây dựng các dự án tổng thể khi cần các yếu tố nội dung ở mức độ chi tiết kĩ càng hơn so với bản đồ địa hình tỉ lệ 1/50000. Loại bản đồ tỷ lệ này cũng được sử dụng chủ yếu trong lập phương án tác chiến của lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

2. Ý nghĩa 

  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương: Là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trong đô thị.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố thuộc tỉnh, thị xã: Là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của đô thị mới: Là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung trong đô thị mới.

3. Nhiệm vụ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch theo tỷ lệ 1/25000 có nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị phải xác định được tính chất, vai trò của đô thị. Yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị và khu vực ngoại thị; yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược.

Bản đồ quy hoạch huyện Long Thành tỷ lệ 1/25000
Bản đồ quy hoạch huyện Long Thành

4. Thời hạn quy hoạch

Thời hạn quy hoạch của bản đồ quy hoạch này là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 là gì?

  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương có thời hạn 20 – 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của thành phố thuộc tỉnh, thị xã có thời hạn 20 – 25 năm.
  • Đối với đồ án quy hoạch chung của đô thị mới có thời hạn 20 – 25 năm.
5/5 - (5 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn