Đăng vào ngày: 23/11/2023
5/5 - (3 bình chọn)

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 là gì?

Trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, các thông tin về quy hoạch 1/5000, quy hoạch 1/2000 là rất quan trọng, nó là cơ sở để cho cho các nhà đầu tư rót vốn vào mua sản phẩm, giúp chúng ta biết được vấn đề bồi thường, đền bù giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất. Thông tin tổng quan về bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 sẽ được Tân Đại Thành Group làm rõ trong bài viết sau đây

1. Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 xác định được các khu vực chức năng và định hướng giao thông. Loại bản đồ quy hoạch này là cơ sở để xác định được các mốc giới, địa giới đất phục vụ cho việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, cũng là căn cứ để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, di dân,…

Bản đồ quy hoạch 1/5000 còn được gọi là bản đồ quy hoạch chung, thể hiện khu vực nội thị và ngoại thị, dùng để xác định những yếu tố cơ bản sau:

 • Vai trò và tính chất của đô thị.
 • Động lực, hướng phát triển và mở rộng đô thị
 • Cách bố trí cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội đô thị.
 • Yêu cầu cơ bản để thực hiện nghiên cứu, phát triển và khai thác đô thị.
Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 là gì?
Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 là gì?

2. Nội dung được thể hiện trên bản đồ quy hoạch 1/5000 

Những yếu tố bắt buộc bắt buộc sẽ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000:

 • Xác định cụ thể được vùng chức năng và khu vực chức năng
 • Thể hiện định hướng phát triển hạ tầng giao thông
 • Thể hiện được rõ các mốc lộ giới và địa giới để phân chia cơ cấu sử dụng đất dành để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông, khu dân cư, công trình công cộng, mặt nước,…

Nội dung của quy hoạch phân khu:

 • Xác định được vị trí phạm vi ranh giới, diện tích và tính chất khu vực lập quy hoạch;
 • Chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, xã hội đối với từng khu phố, đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung;
 • Xác định được chức năng sử dụng đất cho từng khu đất;
 • Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác động môi trường chiến lược.

3. Vai trò của bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 có vai trò, ý nghĩa là cơ sở gốc để xác được các mục tiêu, phương hướng phát triển của các đô thị lớn.

Việc kêu gọi các nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, di dân,… cần phải dựa trên bản đồ quy hoạch 1/5000 để thực hiện.

Tuy nhiên, để thực hiện được các thủ tục giao đất chi tiết, cơ quan chức năng có thẩm quyền không thể căn cứ từ bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 mà phải thực hiện theo xây dựng quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/500.

4. Khi nào chúng ta nên có bản đồ quy hoạch 1/5000

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 (Ảnh minh họa)
Bản đồ quy hoạch 1/5000 (Ảnh minh họa)

Theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, cảnh quan đô thị, kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhà ở tạo lập ra một môi trường sống thích hợp cho người dân sinh sống trong đô thị, được thể hiện qua các đồ án quy hoạch đô thị.

Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện những nội dung về việc quy hoạch đô thị, bao gồm những mô hình, bản vẽ (bản đồ), thuyết minh và các quy định quản lý theo quy hoạch đô thị.

Như vậy, bản đồ quy hoạch là tài liệu bắt buộc phải có đối với mỗi đồ án quy hoạch.

Quy hoạch phân khu có nhiệm vụ là xác định các phạm vi ranh giới, tính chất, diện tích khu vực để lập lên quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, xã hội; nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng đảm bảo phù hợp về đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được duyệt, không gian kiến trúc và các khu vực xung quanh.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 là gì?

Vai trò của loại quy hoạch chi tiết này là xác định giới hạn về các chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô dân số, dân cư; tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực lập quy hoạch làm sao để phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt các khu vực xung quanh.

Theo đó, những bản đồ được quy định tỷ lệ tương ứng với các nhiệm vụ, chức năng cụ thể của từng đồ án.

Ví dụ, bản đồ quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được sẽ thể hiện theo tỷ lệ 1/50000 hoặc 1/25000.

Tỷ lệ bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã thì sẽ có tỷ lệ 1/25000 hoặc 1/10000.

Còn đối với bản đồ quy hoạch chung đối với thị trấn thì sẽ có tỷ lệ  1/10000 hoặc 1/5000.

Tỷ lệ bản đồ 1/50.000 có nghĩa là

Tỷ lệ bản đồ là một con số thể hiện mối quan hệ giữa kích thước thực tế của một đối tượng trên bản đồ và kích thước của đối tượng đó trên thực tế.

Tỷ lệ bản đồ được viết dưới dạng 1/x, trong đó x là giá trị của tỷ lệ.

Trong trường hợp tỷ lệ bản đồ 1/50.000, có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 50.000 cm trên thực tế.

Điều này cũng có nghĩa là 1 km trên thực tế tương ứng với 0,02 cm trên bản đồ.

Ví dụ:

 • Một đoạn đường dài 5 km trên thực tế sẽ được thể hiện bằng đoạn thẳng dài 1 cm trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000.
 • Một ngôi nhà có chiều dài 10 m trên thực tế sẽ được thể hiện bằng đoạn thẳng dài 2 cm trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000.

Các tỷ lệ bản đồ khác

Ngoài tỷ lệ bản đồ 1/50.000, còn có các tỷ lệ bản đồ phổ biến khác như:

 • Tỷ lệ bản đồ 1/500: 1 cm trên bản đồ tương ứng với 500 cm trên thực tế.
 • Tỷ lệ bản đồ 1/500000: 1 cm trên bản đồ tương ứng với 500.000 cm trên thực tế.
 • Tỷ lệ bản đồ 1/5.000.000: 1 cm trên bản đồ tương ứng với 5.000.000 cm trên thực tế.

Lựa chọn tỷ lệ bản đồ phù hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng bản đồ.

Nếu bạn cần thể hiện chi tiết các đối tượng trên bản đồ, bạn nên sử dụng tỷ lệ bản đồ nhỏ.

Ngược lại, nếu bạn cần thể hiện tổng quan về một khu vực rộng lớn, bạn nên sử dụng tỷ lệ bản đồ lớn.

Tỷ lệ bản đồ 1/500 và 1/50.000

Tỷ lệ bản đồ 1/500 và 1/50.000 là hai tỷ lệ bản đồ phổ biến được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

 • Tỷ lệ bản đồ 1/500 được sử dụng để thể hiện các bản đồ chi tiết, chẳng hạn như bản đồ địa hình, bản đồ quy hoạch đô thị, bản đồ giao thông.
 • Tỷ lệ bản đồ 1/50.000 được sử dụng để thể hiện các bản đồ tổng quan, chẳng hạn như bản đồ hành chính, bản đồ du lịch.

Trên bản đồ tỉ lệ 1/50.000, 1 cm tương đương với bao nhiêu mét ngoài thực địa?

Như đã giải thích ở trên, tỷ lệ bản đồ 1/50.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 50.000 cm trên thực tế.

Do đó, 1 cm trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 tương đương với 50 mét ngoài thực địa.

Tỷ lệ bản đồ 1/500 là bao nhiêu?

Tỷ lệ bản đồ 1/500 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 500 cm trên thực tế.

Do đó, tỷ lệ bản đồ 1/500 là 0,02.

Xem thêm

Bản Đồ Quy Hoạch 2030

Tỷ lệ bản đồ 1/2000 nghĩa là gì?

Tỷ lệ bản đồ 1/2000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với 2000 cm trên thực tế.

Do đó, tỷ lệ bản đồ 1/2000 là 0,005.

5/5 - (3 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn