Đăng vào ngày: 01/12/2023
5/5 - (6 bình chọn)

Nội dung chính

Bản Đồ Quy Hoạch

Bản đồ quy hoạch là một bản đồ thể hiện kế hoạch sử dụng đất của một khu vực trong một thời gian nhất định. Bản đồ quy hoạch được sử dụng để xác định mục đích sử dụng đất, diện tích đất, các loại đất và các công trình xây dựng trên đất.

Bản Đồ Quy Hoạch

Bản đồ quy hoạch được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm:

Bản đồ quy hoạch chung

 • Bản đồ quy hoạch tổng thể của một khu vực, thể hiện kế hoạch sử dụng đất cho toàn bộ khu vực đó.

Bản đồ quy hoạch phân khu

 •  Bản đồ quy hoạch chi tiết hơn bản đồ quy hoạch chung, thể hiện kế hoạch sử dụng đất cho từng khu vực nhỏ trong khu vực quy hoạch chung.

Bản đồ quy hoạch chi tiết

 •  Bản đồ quy hoạch chi tiết nhất, thể hiện kế hoạch sử dụng đất cho từng thửa đất cụ thể.

Bản đồ quy hoạch được lập bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bản Đồ Quy Hoạch

Dựa trên các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch có giá trị pháp lý, là căn cứ để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trên đất.

Để tra cứu bản đồ quy hoạch, người dân có thể truy cập vào website của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng các ứng dụng tra cứu bản đồ quy hoạch trực tuyến.

Dưới đây là một số lưu ý khi tra cứu bản đồ quy hoạch:

 • Chỉ tra cứu bản đồ quy hoạch được lập bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Kiểm tra kỹ thông tin trên bản đồ quy hoạch, bao gồm: loại đất, diện tích đất, các công trình xây dựng trên đất,…
 • Lưu ý rằng bản đồ quy hoạch có thể thay đổi theo thời gian.

Việc tra cứu bản đồ quy hoạch là rất quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư, xây dựng trên đất.

Bản đồ quy hoạch sẽ giúp các cá nhân, tổ chức nắm được kế hoạch sử dụng đất của khu vực, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư, xây dựng phù hợp.

Bản đồ quy hoạch được sử dụng để phục vụ cho các mục đích sau:

 • Làm cơ sở để quản lý đất đai, xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội.
 • Làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Làm cơ sở để cấp phép xây dựng.
 • Làm cơ sở để bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Làm cơ sở để thu hút đầu tư.

Bản đồ quy hoạch được lập theo các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bản Đồ Quy Hoạch

Nội dung bản đồ quy hoạch được thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc theo quy định của pháp luật.

Có nhiều loại bản đồ quy hoạch khác nhau, tùy theo nội dung quy hoạch được thể hiện. Các loại bản đồ quy hoạch phổ biến bao gồm:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

 • Thể hiện kế hoạch sử dụng đất của một khu vực, bao gồm các loại đất khác nhau.

Bản đồ quy hoạch xây dựng

 • Thể hiện kế hoạch xây dựng của một khu vực, bao gồm các công trình xây dựng khác nhau.

Bản đồ quy hoạch đô thị

 • Thể hiện kế hoạch phát triển đô thị của một khu vực, bao gồm các khu vực chức năng khác nhau.

Bản đồ quy hoạch nông thôn

 • Thể hiện kế hoạch phát triển nông thôn của một khu vực, bao gồm các khu vực nông nghiệp, khu dân cư,…

Bản đồ quy hoạch chuyên ngành

 • Thể hiện kế hoạch phát triển của một ngành cụ thể, chẳng hạn như bản đồ quy hoạch thủy lợi, bản đồ quy hoạch giao thông,…

Bản đồ quy hoạch được lập và công bố công khai để mọi người dân có thể tham khảo.

Người dân có thể tra cứu bản đồ quy hoạch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trên các trang web thông tin điện tử.

Để tra cứu bản đồ quy hoạch, người dân cần cung cấp các thông tin sau:

 • Tên loại bản đồ quy hoạch cần tra cứu.
 • Khu vực cần tra cứu.
 • Mục đích tra cứu.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cung cấp bản đồ quy hoạch cho người dân theo yêu cầu.

Tầm quan trọng của bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch có tầm quan trọng đặc biệt trong việc quản lý đất đai, xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể, bản đồ quy hoạch có những vai trò sau:

Là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản lý đất đai, xây dựng

 • Bản đồ quy hoạch thể hiện kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng của một khu vực.
 • Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các hoạt động quản lý đất đai, xây dựng, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Là cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

 • Bản đồ quy hoạch thể hiện các loại đất khác nhau trong một khu vực.
 • Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.

Là cơ sở để cấp phép xây dựng

 • Bản đồ quy hoạch thể hiện các khu vực được phép xây dựng, các loại công trình được phép xây dựng trong một khu vực.
 • Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp phép xây dựng cho các công trình.

Là cơ sở để bồi thường, giải phóng mặt bằng

 • Bản đồ quy hoạch thể hiện các khu vực dự kiến thu hồi đất, dự kiến giải phóng mặt bằng.
 • Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Là cơ sở để thu hút đầu tư

 •  Bản đồ quy hoạch thể hiện tiềm năng phát triển của một khu vực.
 • Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư sẽ lựa chọn các khu vực có tiềm năng để đầu tư.

Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch đối với nhà đầu tư bất động sản

Bản Đồ Quy Hoạch

Đối với nhà đầu tư bất động sản, bản đồ quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư có những quyết định đầu tư đúng đắn.

Cụ thể, bản đồ quy hoạch giúp nhà đầu tư:

Nắm bắt được tiềm năng phát triển của một khu vực

 • Bản đồ quy hoạch thể hiện các khu vực dự kiến phát triển, các khu vực có tiềm năng phát triển.
 • Trên cơ sở đó, nhà đầu tư sẽ lựa chọn các khu vực có tiềm năng để đầu tư.

Xác định được các loại đất được phép xây dựng

 •  Bản đồ quy hoạch thể hiện các loại đất khác nhau trong một khu vực.
 • Trên cơ sở đó, nhà đầu tư sẽ lựa chọn các loại đất được phép xây dựng để đầu tư.

Tính toán được khả năng sinh lời của dự án đầu tư

 • Trên cơ sở tiềm năng phát triển của khu vực, các loại đất được phép xây dựng, nhà đầu tư sẽ tính toán được khả năng sinh lời của dự án đầu tư.

Do đó, nhà đầu tư bất động sản cần tìm hiểu kỹ bản đồ quy hoạch của khu vực trước khi quyết định đầu tư.

Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch là một trong những công cụ quan trọng nhất trong quản lý đất đai, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội.

Bản đồ quy hoạch giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đất đai một cách hiệu quả, tránh tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lãng phí đất đai.

Bản đồ quy hoạch cũng là cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp phép xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư,…

Cách đọc bản đồ quy hoạch

Để đọc được bản đồ quy hoạch, người dân cần nắm được các ký hiệu, màu sắc thể hiện nội dung quy hoạch trên bản đồ.

Các ký hiệu, màu sắc này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về quy hoạch.

Cách đọc bản đồ quy hoạch như sau:

 • Đầu tiên, cần xác định loại bản đồ quy hoạch cần đọc.
 • Tiếp theo, tìm hiểu các ký hiệu, màu sắc thể hiện nội dung quy hoạch trên bản đồ.
 • Cuối cùng, dựa vào các ký hiệu, màu sắc trên bản đồ để hiểu được nội dung quy hoạch.

Ví dụ, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất, các ký hiệu sau thể hiện các loại đất khác nhau:

 • Ký hiệu “A” thể hiện đất nông nghiệp.
 • Ký hiệu “B” thể hiện đất phi nông nghiệp.
 • Ký hiệu “C” thể hiện đất ở.
 • Ký hiệu “D” thể hiện đất xây dựng công trình công cộng.
 • Ký hiệu “E” thể hiện đất xây dựng công trình công nghiệp.

Ý nghĩa của việc tra cứu bản đồ quy hoạch

Bản Đồ Quy Hoạch

Việc tra cứu bản đồ quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với mọi người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu sử dụng đất, xây dựng, đầu tư.

Bản đồ quy hoạch giúp người dân nắm được thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn,… của khu vực mình quan tâm.

Từ đó, người dân có thể đưa ra những quyết định phù hợp với quy hoạch, tránh những sai sót, rủi ro không đáng có.

Cách tra cứu bản đồ quy hoạch

Người dân có thể tra cứu bản đồ quy hoạch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trên các trang web thông tin điện tử.

Để tra cứu bản đồ quy hoạch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người dân cần cung cấp các thông tin sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cung cấp bản đồ quy hoạch cho người dân theo yêu cầu.

Để tra cứu bản đồ quy hoạch trên các trang web thông tin điện tử, người dân có thể truy cập vào các trang web của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các trang web cung cấp thông tin về quy hoạch.

Một số lưu ý khi tra cứu bản đồ quy hoạch

Khi tra cứu bản đồ quy hoạch, người dân cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Bản đồ quy hoạch được lập và công bố công khai để mọi người dân có thể tham khảo.
 • Tuy nhiên, bản đồ quy hoạch chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị pháp lý.
 • Bản đồ quy hoạch có thể được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.
 • Do đó, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về quy hoạch để tránh những sai sót, rủi ro không đáng có.

Vai trò của bản đồ quy hoạch trong lĩnh vực bất động sản

Trong lĩnh vực bất động sản, bản đồ quy hoạch có vai trò quan trọng trong việc:

Định hướng đầu tư

 • Bản đồ quy hoạch giúp nhà đầu tư xác định các khu vực có tiềm năng phát triển, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.

Định giá bất động sản

 • Bản đồ quy hoạch giúp định giá bất động sản một cách chính xác, dựa trên tiềm năng phát triển của khu vực.

Giảm thiểu rủi ro

 •  Bản đồ quy hoạch giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đầu tư, tránh các trường hợp bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng,…

Như vậy, bản đồ quy hoạch là một công cụ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cũng như đối với lĩnh vực bất động sản.

Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ bản đồ quy hoạch trước khi đưa ra các quyết định đầu tư bất động sản.

Tra cứu quy hoạch trực tuyến TPHCM

Bản Đồ Quy Hoạch

Từ ngày 01/12/2023, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến tại website của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố.

Để tra cứu, người dân cần truy cập vào website của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, sau đó chọn mục “Tra cứu thông tin quy hoạch“. Tại đây, người dân cần cung cấp các thông tin sau:

 • Tên loại bản đồ quy hoạch cần tra cứu.
 • Khu vực cần tra cứu.
 • Mục đích tra cứu.

Sau khi cung cấp các thông tin, người dân nhấn nút “Tra cứu”. Hệ thống sẽ hiển thị bản đồ quy hoạch của khu vực mà người dân yêu cầu.

Bản đồ quy hoạch TPHCM

Bản đồ quy hoạch TPHCM được chia thành 3 loại chính:

 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: thể hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố, bao gồm các loại đất khác nhau.
 • Bản đồ quy hoạch xây dựng: thể hiện kế hoạch xây dựng của thành phố, bao gồm các công trình xây dựng khác nhau.
 • Bản đồ quy hoạch đô thị: thể hiện kế hoạch phát triển đô thị của thành phố, bao gồm các khu vực chức năng khác nhau.

Xem thêm

Cao Tốc Bến Lức Long Thành

Tra cứu thông tin quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trên các trang web thông tin điện tử.

Để tra cứu thông tin quy hoạch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người dân cần đến trực tiếp các cơ quan này và cung cấp các thông tin cần thiết.

Để tra cứu thông tin quy hoạch trên các trang web thông tin điện tử, người dân có thể truy cập vào website của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố, hoặc các trang web thông tin khác có cung cấp thông tin quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch TPHCM 2023

Bản Đồ Quy Hoạch

Bản đồ quy hoạch TPHCM 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch TPHCM 2023 có tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học – công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, dịch vụ, logistics của cả nước.

Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2030 có mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, bền vững, có chất lượng sống cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Bản đồ quy hoạch Quận 1

Bản đồ quy hoạch Quận 1 được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch Quận 1 có mục tiêu xây dựng quận trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (6 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn