Đăng vào ngày: 21/11/2022
3.5/5 - (6 bình chọn)

Bản đồ quy hoạch thành phố Thanh Hóa bao gồm các thông tin về vị trí tiếp giáp, quy hoạch cũng như địa hình thuộc khu vực này. Tân Đại Thành đã tổng hợp thông tin quy hoạch thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 một cách chi tiết.

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1. Tổng quan tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là một tỉnh lớn nằm ở miền Trung Việt Nam, cách Thủ đô Hà Nội 150km về phía Nam và cách TP. Hồ Chí Minh 1560km.

Vị trí của tỉnh Thanh Hóa bao gồm:

 • Phía Bắc tiếp giáp lần lượt với ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình
 • Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Nghệ An
 • Phía Tây tiếp giáp với Lào
 • Phía Đông tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố là TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, 2 thị xã là thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và 23 huyện: Bá Thước, Đông Sơn, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Mường Lát, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Quan Hóa, Nông Cống, Quảng Xương, Quan Sơn, Thiệu Hóa, Thạch Thành, Thường Xuân, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Yên Định.

2. Phạm vi thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 160km về phía Nam. Thành phố Thanh Hóa cùng với thành phố Vinh và thành phố Huế là 3 đô thị lớn nhất tại Bắc Trung Bộ.

Theo bản đồ quy hoạch thành phố Thanh Hóa, phạm vi thành phố Thanh Hóa gồm:

 • Phía Đông tiếp giáp với huyện Hoằng Hóa
 • Phía Tây tiếp giáp với huyện Đông Sơn
 • Phía Nam tiếp giáp với huyện Quảng Xương
 • Phía Bắc tiếp giáp với huyện Thiệu Hóa

Thành phố Thanh Hóa hiện có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 30 phường: Đông Cương, Ba Đình, Điện Biên, Đông Hải, Đông Hương, An Hưng, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Long Anh, Đông Tân, Đông Thọ, Quảng Cát, Đông Vệ, Hàm Rồng, Quảng Phú, Lam Sơn, Nam Ngạn, Quảng Thành, Phú Sơn, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Tâm, Quảng Thắng, Tân Sơn, Quảng Thịnh, Tào Xuyên, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Ngọc Trạo, Trường Thi và 4 xã: Đông Vinh, Thiệu Vân, Hoằng Đại, Hoằng Quang.

 

3. Bản đồ quy hoạch thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo Số 03/TB-UBND về việc lấy ý kiến về lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, quy hoạch thành phố Thanh Hóa được xác định theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Người dân có thể tham khảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa đến năm 2030 trên cổng thông tin điện tử thành phố.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 Khu trung tâm hành chính mới và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000, thành phố Thanh Hóa.

Vị trí, diện tích các khu vực lập quy hoạch được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030.

Bản đồ quy hoạch thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 TẠI ĐÂY

Xem thêm bản đồ quy hoạch khác:

 • Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
 • Bản đồ quy hoạch thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
3.5/5 - (6 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn