Đăng vào ngày: 29/11/2023
5/5 - (10 bình chọn)

Quốc hội đồng ý bổ sung 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, trong đó đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Đồng thời, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung gần 967 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để hoàn thành dự án.

Quốc hội đồng ý bổ sung 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Chi tiết thông tin

Theo nghị quyết, dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ 22.938 tỷ đồng xuống còn 19.207,5 tỷ đồng.

Diện tích đất thu hồi cũng giảm từ 5.670 ha xuống còn 4.918 ha.

Thời gian thực hiện dự án được kéo dài thêm 1 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2024.

Nguyên nhân của việc kéo dài thời gian thực hiện dự án là do việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng chưa được thực hiện kịp thời.

Số tiền 967 tỷ đồng bổ sung cho dự án được lấy từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Đây là số tiền chưa giải ngân hết của dự án trong năm 2020 và 2021.

Với việc bổ sung kinh phí và kéo dài thời gian thực hiện, dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cho việc khai thác sân bay Long Thành đúng kế hoạch.

Việc bổ sung vốn giúp dự án tái định cư sân bay Long Thành được đảm bảo tiến độ

Quốc hội đồng ý bổ sung 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Theo dự kiến, dự án tái định cư sân bay Long Thành sẽ được hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến cuối năm 2022, dự án mới giải ngân được 16.697 tỷ đồng, còn hơn 2.510 tỷ đồng chưa giải ngân hết. Trong đó, hơn 1.540 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 960 tỷ kế hoạch vốn năm 2020.

Theo Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư công 2020-2021 chỉ được giải ngân tương ứng đến hết năm 2021 và 2022.

Do đó, số tiền hơn 2.510 tỷ đồng còn lại chưa giải ngân hết bị hủy dự toán theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 và bổ sung gần 2.510 tỷ đồng để hoàn thành.

Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian thực hiện dự án tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024.

Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án sẽ giúp Chính phủ có thêm thời gian để giải ngân số vốn còn lại chưa giải ngân hết.

Đồng thời, cũng giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có thêm thời gian để ổn định cuộc sống mới.

Quốc hội đồng ý bổ sung gần 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Quốc hội đồng ý bổ sung 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Cũng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã đồng ý bổ sung gần 967 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Xem thêm

Sân bay Long Thành 2025

Số vốn bổ sung này sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, như:

 • Bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án
 • Xây dựng các khu tái định cư cho người dân
 • Cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân tái định cư

Việc bổ sung vốn cho dự án tái định cư sân bay Long Thành là một quyết định quan trọng, giúp đảm bảo tiến độ dự án và đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Kết luận

Việc Quốc hội đồng ý bổ sung gần 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành là một tin vui đối với người dân và các nhà đầu tư.

Điều này sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cho việc khai thác sân bay Long Thành đúng kế hoạch – Quốc hội đồng ý bổ sung 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Xem thêm

Tiềm năng đất nền Phước Bình phía Nam sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành tạo tâm điểm đầu tư

Bất động sản Long Thành là điểm sáng đầu tư

Dự án tái định cư sân bay Long Thành

là một dự án quan trọng, nhằm giải quyết vấn đề tái định cư cho hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án tái định cư sân bay Long Thành

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 22.855 tỷ đồng, được chia thành 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (2020-2025) có tổng mức đầu tư hơn 19.207,5 tỷ đồng, trong đó hơn 2.510 tỷ đồng là vốn chưa giải ngân hết đến cuối năm 2022.

Giai đoạn 1 của dự án tái định cư sân bay Long Thành

 • Giai đoạn 2 (2026-2030) có tổng mức đầu tư hơn 3.647,5 tỷ đồng.

Dự án tái định cư sân bay Long Thành được triển khai theo 3 phương án:

 • Phương án 1: 100% tái định cư bằng đất ở tại chỗ.
 • Phương án 2: 50% tái định cư bằng đất ở tại chỗ, 50% tái định cư bằng nhà ở tái định cư.
 • Phương án 3: 100% tái định cư bằng nhà ở tái định cư.

Tính đến tháng 11/2023, dự án đã thực hiện được một số kết quả quan trọng, như:

 • Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng.
 • Phê duyệt 10 dự án đầu tư nhà ở tái định cư với tổng diện tích hơn 1.500ha.
 • Khởi công xây dựng 3 dự án nhà ở tái định cư với tổng diện tích hơn 1.200ha.

Việc Quốc hội đồng ý bổ sung 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành là một động thái quan trọng, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.

5/5 - (10 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn