Đăng vào ngày: 23/11/2022
5/5 - (2 bình chọn)

Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy bao gồm các thông tin về vị trí tiếp giáp, quy hoạch cũng như địa hình thuộc khu vực này. Tân Đại Thành đã tổng hợp thông tin quy hoạch huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 một cách chi tiết.

Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

1. Sơ lược về tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là tỉnh cực Bắc của miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 150km về phía Nam. Đây là tỉnh có tiềm năng và tài nguyên du lịch rất đa dạng và phong phú gồm cả tài nguyên du lịch nhân văn và tự nhiên.

Vị trí tỉnh trên bản đồ bao gồm:

 • Phía Bắc tỉnh Thanh Hóa giáp ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình
 • Phía Nam tỉnh giáp với Nghệ An
 • Phía Tây giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào)
 • Phía Đông giáp với Vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông

Thanh Hóa hiện có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố là TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, 2 thị xã là thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và 23 huyện: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Như Xuân, Quan Sơn, Đông Sơn, Quan Hóa, Nông Cống, Yên Định, Bá Thước, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Mường Lát, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Thanh, Nga Sơn, Triệu Sơn, Hà Trung, Thạch Thành.

2. Phạm vi huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy nằm phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa có thị trấn Phong Sơn là huyện lỵ. Đây là huyện có đường liên vận quốc tế 217 dài hơn 40km nối vùng thượng Lào với Biển Đông, đường Hồ Chí Minh,….

Theo bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy, phạm vi huyện Cẩm Thủy bao gồm:

 • Phía Đông tiếp giáp với huyện Vĩnh Lộc
 • Phía Bắc tiếp giáp với huyện Thạch Thành
 • Phía Tây tiếp giáp với huyện Bá Thước
 • Phía Nam tiếp giáp với hai huyện Ngọc Lặc và Yên Định

Huyện Cẩm Thủy hiện có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn là thị trấn Phong Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Thạch, Cẩm Liên, Cẩm Long, Cẩm Lương, Cẩm Ngọc, Cẩm Yên, Cẩm Phú, Cẩm Châu, Cẩm Quý, Cẩm Tâm, Cẩm Tân, Cẩm Thành, Cẩm Vân.

3. Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

3.1 Thông tin quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cẩm Thủy, huyện Mường Lát đến năm 2025.

Ngày, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Số 468/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo đó, huyện Cẩm Thủy sẽ được định hướng phát triển không gian theo mô hình 2 hành lang, 3 vùng phát triển. Trong đó:

Hai hành lang phát triển kinh tế – xã hội bao gồm đường Hồ Chí Minh và Quốc Lộ 217 là hai hành lang phát triển kinh tế của tỉnh.

 • Hành lang phát triển kinh tế theo đường Hồ Chí Minh là hành lang kinh tế theo hướng Bắc – Nam của tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ Cẩm Tú đến thị trấn Phong Sơn và Cẩm Châu).
 • Hành lang phát triển theo Quốc Lộ 217 sẽ là hành lang phát triển theo hướng Đông – Tây của tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ Cẩm Tân đi Cẩm Thành)

03 vùng phát triển bao gồm:

 • Vùng trung tâm, bao gồm thị trấn Phong Sơn và các xã Cẩm Châu, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Tú.
 • Vùng Tây Bắc, bao gồm Đô thị Cẩm Lương và các xã Cẩm Liên, Cẩm Thành, Cẩm Quý
 • Vùng Đông Nam, bao gồm đô thị Cẩm Tân và các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Cẩm Yên, Cẩm Tâm, Cẩm Vân.

 

3.2 Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Thủy đến năm 2030

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Số 3299/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Cẩm Thủy.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu trong phê duyệt quy hoạch huyện Cẩm Thủy giai đoạn 2021 – 2030 như sau:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất bao gồm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
 • Diện tích đất chưa sử dụng đưa và sử dụng cho các mục đích

Vị trí, diện tích cụ thể của các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Cẩm Thủy.

Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 TẠI ĐÂY

Xem thêm bản đồ quy hoạch khác:

 

5/5 - (2 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn