Đăng vào ngày: 02/12/2022
5/5 - (1 bình chọn)

Bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn bao gồm các thông tin về vị trí tiếp giáp, quy hoạch cũng như địa hình thuộc khu vực này. Tân Đại Thành đã tổng hợp thông tin quy hoạch huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 một cách chi tiết.

Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1. Đôi nét về tỉnh Thanh Hóa

Nằm tại cực Bắc của vùng Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa là một trong những tỉnh lớn của khu vực này. Bên cạnh đó, đây còn là tỉnh có tài nguyên rừng lớn trên cả nước với diện tích đất có rừng khoảng 484.246 ha.

Phạm vi tỉnh Thanh Hóa như sau:

 • Phía Bắc: Giáp lần lượt với Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình.
 • Phía Nam: Giáp với tỉnh Nghệ An
 • Phía Tây: Giáp với CHDCND Lào
 • Phía Đông: Giáp với Vịnh Bắc Bộ

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố là TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, 2 thị xã là TX. Bỉm Sơn, TX. Nghi Sơn và 23 huyện: Triệu Sơn, Thường Xuân, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Yên Định, Như Xuân, Đông Sơn, Bá Thước, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Quan Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Như Thanh.

2. Phạm vi huyện Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn là một huyện bán sơn địa thuộc tỉnh Thanh Hóa với diện tích tự nhiên 292,2 km2, chủ yếu là đồng bằng.

Theo bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn, phạm vi huyện Triệu Sơn bao gồm:

 • Phía Đông tiếp giáp với huyện Đông Sơn
 • Phía Đông Nam tiếp giáp với huyện Nông Cống
 • Phía Nam tiếp giáp với huyện Như Tranh
 • Phía Tây Nam tiếp giáp với huyện Thường Xuân
 • Phía Tây Bắc tiếp giáp với huyện Thọ Xuân
 • Phía Đông Bắc tiếp giáp với huyện Thiệu Hóa

Huyện Triệu Sơn hiện nay có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn là thị trấn Triệu Sơn (huyện lỵ), thị trấn Nưa và 32 xã: An Nông, Bình Sơn, Hợp Thắng, Dân Lực, Dân Lý, Hợp Tiến, Dân Quyền, Đồng Lợi, Nông Trường, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Hợp Lý, Hợp Thành, Khuyến Nông, Minh Sơn, Thái Hòa, Thọ Bình, Thọ Tiến, Thọ Cường, Thọ Dân, Triệu Thành, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Tân, Thọ Thế, Thọ Vực, Tiến Nông, Vân Sơn, Xuân Lộc, Thọ Sơn, Xuân Thịnh, Xuân Thọ.

3. Bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

3.1 Thông tin quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn

Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Số 4042/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa xác định các phân vùng trên bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn để kiểm soát, quản lý phát triển như sau:

 • Vùng 1 (vùng phía Tây Bắc) gắn với trung tâm kinh tế động lực Lam Sơn – Sao Vàng; bao gồm đô thị Đà (Thọ Cường, Thọ Dân, Thọ Ngọc) và 08 xã: Thọ Sơn, Thọ Bình, Thọ Tiến, Bình Sơn, Xuân Thọ, Hợp Lý, Xuân Lộc, Xuân Thịnh với dân số khoảng 55.937 người. Trong đó, lấy đô thị Đà là trung tâm vùng. Định hướng đây là vùng phát triển chủ yếu về nông nghiệp an sinh, lâm nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái vùng đồi, công nghiệp, đô thị, làng nghề.
 • Vùng 2 (vùng trung tâm): Đây là vùng trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục của huyện bao gồm thị trấn Triệu Sơn, đô thị Sim (Hợp Thành, Hợp Thắng) và 11 xã: Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Tân, Thọ Thế, Hợp Tiến, An Nông, Triệu Thành, Dân Lý, Dân Quyền, Minh Sơn, Dân Lực. Với dân số khoảng 89.501 người và lấy thị trấn Triệu Sơn, đô thị Sim là vùng trung tâm. Định hướng phát triển chủ yếu về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
 • Vùng 3 (vùng Đông Nam) gắn với trung tâm kinh tế động lực TP. Thanh Hóa – TP. Sầm Sơn bao gồm thị trấn Nưa, đô thị Gốm (Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi) và các xã Tiến Nông, Nông Trường, Khuyến Nông, Thái Hòa, Vân Sơn. Dân số hiện nay của vùng khoảng 58.060 người. Vùng 3 lấy thị trấn Nưa và Đô thị Gốm làm trung tâm vùng với định hướng phát triển chủ yếu về công nghiệp, du lịch văn hóa lịch sử, đô thị, đầu mối giao thông của tỉnh Thanh Hóa, logistic và nông nghiệp an sinh, nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khai thác khoáng sản.

 

3.2 Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn đến năm 2030

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Số 3461/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn năm 2021.

Căn cứ theo quyết định trên, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
 • Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

Vị trí, diện tích cụ thể của các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định cụ thể trong bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 TẠI ĐÂY

Xem thêm bản đồ quy hoạch khác:

5/5 - (1 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn