Đăng vào ngày: 02/04/2021
5/5 - (4 bình chọn)

UBND cấp huyện chỉ cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển từ đất vườn sang đất ở khi đủ 2 điều kiện theo quy định và phải xin phép.

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng

Theo đó, Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều trên có nghĩa, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép chuyển (khu vực này quy định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm).

Xem thêm: Tân Đại Thành Group công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc CN Long Thành

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở phải xin phép UBND cấp huyện

Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, nhóm đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác,…

Vì vậy, pháp luật hiện hành không quy định loại nào là đất vườn. Phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà đất vườn có thể là đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đối chiếu với Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: “Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.”

5/5 - (4 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn