Đăng vào ngày: 02/04/2021
5/5 - (4 bình chọn)

Thủ tục chuyển từ Đất Vườn sang Đất Ở

UBND cấp huyện chỉ cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển từ đất vườn sang đất ở khi đủ 2 điều kiện theo quy định và phải xin phép.

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng

Thủ tục chuyển từ Đất Vườn sang Đất Ở

Theo đó, Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều trên có nghĩa, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép chuyển (khu vực này quy định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm).

Xem thêm: Tân Đại Thành Group công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc CN Long Thành

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở phải xin phép UBND cấp huyện

Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, nhóm đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác,…

Vì vậy, pháp luật hiện hành không quy định loại nào là đất vườn. Phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà đất vườn có thể là đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đối chiếu với Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: “Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.”

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Sổ đỏ, Sổ hồng).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để xây dựng nhà ở (nếu có).
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 • Bước 3: Ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Bước 4: Nộp tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

 • Bước 5: Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả kết quả cho người sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết

 • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất.

Lệ phí 

 • Lệ phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 500.000 đồng/hồ sơ. (các khu vực thu phí khác nhau. Nên tìm hiểu ký trước khi làm hồ sơ).
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/giấy.

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

 • Người sử dụng đất phải có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở.
 • Đất vườn phải thuộc quy hoạch sử dụng đất ở của địa phương.
 • Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở. Người sử dụng đất cần lưu ý các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục đúng quy định.

5/5 - (4 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn