Đăng vào ngày: 25/11/2022
5/5 - (1 bình chọn)

Bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn bao gồm các thông tin về vị trí tiếp giáp, quy hoạch cũng như địa hình thuộc khu vực này. Tân Đại Thành đã tổng hợp thông tin quy hoạch huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 một cách chi tiết.

Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1. Phạm vi tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là một trong những trung tâm lớn của khu vực Bắc Trung Bộ, cách TP. Hà Nội 150km về phía Nam và cách TP. Hồ Chí Minh 1.560 km.

Phạm vi tỉnh Thanh Hóa trên bản đồ bao gồm:

 • Phía Bắc: Giáp 3 tỉnh bao gồm Sơn La, Ninh Bình, Hòa Bình
 • Phía Nam: Giáp Nghệ An
 • Phía Tây: Giáp nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Phía Đông: Giáp Biển Đông

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố là TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, 2 thị xã là TX. Bỉm Sơn, TX. Nghi Sơn và 23 huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Quảng Xương, Như Thanh, Hà Trung, Thạch Thành, Nông Cống, Ngọc Lặc, Yên Định, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Đông Sơn.

2. Phạm vi huyện Quan Hóa

Quan Sơn là một huyện biên giới nằm phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là huyện có mật độ dân số thấp nhất tỉnh Thanh Hóa.

Theo bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn, phạm vi huyện Quan Sơn bao gồm:

 • Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Lang Chánh
 • Phía Đông Bắc giáp huyện Bá Thước
 • Phía Bắc giáp huyện Quan Hóa
 • Các phía còn lại của tỉnh là biên giới Việt – Lào

Huyện Quan Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn là thị trấn Sơn Lư (huyện lỵ) và 11 xã: Trung Thượng, Mường Mìn, Na Mèo, Tam Thanh, Sơn Điện, Sơn Hà, Trung Tiến, Sơn Thủy, Tam Lư, Trung Hạ, Trung Xuân.

3. Bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

3.1 Thông tin quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn

Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Số 5449/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo đó, định hướng phát triển không gian vùng huyện Quan Sơn được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu các đặc trưng về địa lý, địa hình địa mạo, hệ thống giao thông và các giá trị văn hóa lịch sử cùng với các tiềm năng, cơ hội phát triển vùng. Trong giai đoạn 2021 – 2045, định hướng phát triển huyện Quan Sơn là nông nghiệp; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, dịch vụ, du lịch gắn với khu kinh tế cửa khẩu là đột phát.

Trên cơ sở đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nước đầu nguồn, định hướng phát triển nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, chủ đạo trong phát triển kinh tế – xã hội; lực lượng lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn trên địa bàn huyện, do đó tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Xây dựng cơ sở chế biến từ nguồn nguyên liệu có sẵn trên địa bàn, chuyển đổi hình thức chăn nuôi từ chăn thả tự nhiên sang hình thức chăn nuôi gia trại, trang trại có kiểm soát dưới tán rừng.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – xây dựng, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo; ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao, công nghiệp chế biến lâm sản và một số ngành công nghiệp có nhiều lợi thế của huyện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, việc làm.

 

3.2 Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn đến năm 2030

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Số 3395/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thiệu Quan Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch huyện Quan Sơn với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
 • Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

Vị trí, diện tích cụ thể của các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định cụ thể trong bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Quan Sơn.

Bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 TẠI ĐÂY

Xem thêm bản đồ quy hoạch khác:

5/5 - (1 bình chọn)
058.34.88888
Đăng ký tư vấn